Додељене награде и признања судовима

Врховни касациони суд, доделио је награде судовима за постигнуте резултате и напредак у текућој у односу на претходну годину, 8. октобра 2018. године на Годишњем саветовању судија Републике Србије у Врњачкој Бањи.

Награде су додељене у две категорије  ''Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године'' и ''Повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период претходне године''.

I

У категорији ''Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године'':

  1. Прва награда додељује се Основном суду у Крагујевцу

  2. Друга награда додељује се Основном суду у Нишу

  3. Трећа награде додељује се Привредном суду у Новом Саду.

II

У категорији ''Повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период претходне године'':

  1. Прва награда додељује се Вишем суду у Београду

  2. Друга награда додељује се Вишем суду у Врању

  3. Трећа награда додељује се Прекршајном суду у Новом Саду

III

Признања за допринос унапређењу ефикасности и квалитету судског система додељују се:

1.  Вишем суду у Краљеву

2.  Вишем суду у Ужицу

3.  Вишем суду у Нишу

4.  Основном суду у Крагујевцу

5.  Првом основном суду у Београду

6.  Основном суду у Новом Саду

7.  Основном суду у Лесковцу

8.  Трећем основном суду у Београду

9.  Основном суду у Књажевцу

10. Привредном суду у Београду

11. Привредном суду у Крагујевцу

12. Прекршајном суду у Панчеву

Посебна признања за ефикасно управљање судом додељена су:

1.  Основном суду у Суботици

2.  Вишем суду у Чачку

IV

Признања за иновације које су допринеле побољшању рада суда додељују се:

1.  Другом основном суду у Београду

2.  Основном суду у Панчеву

Награде и признања председницима судова уручио је председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић.

Председник Врховног касационог суда је рекао да служба у правосуђу није увек лака, како у погледу услова рада, тако и у погледу броја предмета и нагласио значај позитивних напора државе у сарадњи са партнерским међународним организацијама да се неке од слабости поправе.

''Иницијатива да најефикаснији, најорганизованији, иновативни и креативни  буду издвојени кроз добијање награде, треба да буде охрабрење и подстицај наставку додатног залагања судова и порука да се труд исплати'', закључио је председник Милојевић.

Вишедонаторски поверенички фонд (МДТФ), којим управља Светска банка, је омогућио средства за набавку конкретних добара за сваки  награђени  суд, израду плакета  и  признања  и  свечаност  доделе награда  и признања судовима.