Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 2031 rezultata)
 1. Kzu 42/09

  Krivična materija / Upisnici: Kzu / Br. predmeta: 42/09 / Datum: 17.11.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića i Zorana Tatalovića, članova veća i savetnika Dragane Vuksanović, kao zapisničara, u krivičnom predmetu osuđenog AA, ...

 2. Rev2 1448/08

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1448/08 / Datum: 17.09.2009.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Andrejević, predsednika veća, Slađane Nakić-Momirović, Spomenke Zarić, Milomira Nikolića i Ljiljane Ivković-Jovanović, članova veća, u parnici tužilje AA, koju zastupa AB, advokat, prot ...

 3. Rev 2704/09

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2704/09 / Datum: 10.09.2009.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Spomenke Zarić, Slađane Nakić-Momirović, Ljubice Milutinović i Milomira Nikolića, članova veća, u parnici tužioca AA, koga zastupa AB, advokat, protiv tužen ...

 4. Rev2 271/09

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 271/09 / Datum: 01.07.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića predsednika veća, Jasminke Stanojević, Mirjane Grubić, Nadežde Radević i Biljane Dragojević, članova veća, u parnici tužioca AA, koga zastupa punomoćnik AB adv ...

 5. Rev 1179/08

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1179/08 / Datum: 27.05.2009.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Andrejević, predsednika veća, Slađane Nakić-Momirović, Sonje Brkić, Spomenke Zarić i Ljubice Milutinović, članova veća, u parnici tužilaca AA, koju zastupa AB, advokat, BB, koga zastupa ...

 6. Rev 1521/09

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1521/09 / Datum: 27.05.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Sonje Brkić, Spomenke Zarić, Slađane Nakić-Momirović i Ljubice Milutinović, članova veća, u parnici tužioca AA, čiji su punomoćnici AB, advokat ...

 7. U 3219/08

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 3219/08 / Datum: 27.05.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Vere Pešić i Gordane Džakula, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Srbije Ljiljanom Jevtić, zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi ...

 8. U 6161/08

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 6161/08 / Datum: 21.05.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragana Skoka, predsednika veća, Dušanke Marjanović i Željka Škorića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Srbije Radojkom Marinković, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom ...

 9. U 5451/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 5451/07 / Datum: 20.05.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veći sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Nade Kljajević i Nevene Milojčić, članova veća, sa savetnikom Vesnom Karanović, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca O ...

 10. U 6441/08

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 6441/08 / Datum: 14.05.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragana Skoka, predsednika veća, Dušanke Marjanović i Željka Škorića, članova veća, sa savetnikom Jelenom Tišma-Jovanović, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tu ...

Pages