Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji. Položaj i sedište suda utvrđeni su Ustavom Republike Srbije, a nadležnost Zakonom o uređenju sudova.

Врховни касациони суд

 

Promena naziva suda

Vrhovni kasacioni sud je od 11. maja 2023. godine, nastavio sa radom kao Vrhovni sud, nakon konstituisanja Visokog saveta sudstva, u skladu sa Zakonom o uređenju sudova (Sl.Glasnik RS broj 10/23).

 

Nadležnost Suda

Vrhovni sud, kao najviši sud u Republici, odlučuje o vanrednom pravnom sredstvu izjavljenom na odluku suda Republike Srbije i u drugim stvarima određenim zakonom.

Sudska praksa Suda

Sud, u cilju obezbeđivanja jedinstvene sudske primene prava, formira sudsku praksu iskazujući je kroz stavove u svojim odlukama i kroz zaključke i sentence donete na odeljenjskim sednicama i na Opštoj sednici.

Aktuelnosti i vesti

Maj
17
2024
Sastanak predsednice Vrhovnog suda Jasmine Vasović i šefa Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Janosa Babitya održan je 17. maja 2024. godine u Vrhovnom sudu.
Apr
18
2024
Konferencija „Korišćenje kriptovane komunikacije u krivičnom postupku“, održava se 18. i 19. aprila 2024. godine u Beogradu.
Apr
17
2024
Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani - 2024” održaće se od 23. do 25. maja 2024. godine u Vrnjačkoj Banji, u organizaciji Vrhovnog suda.
Apr
09
2024
Novoizabrane sudije položile su zakletvu pred predsednicom Vrhovnog suda Jasminom Vasović i predsednicom Narodne skupštine Anom Brnabić, 9. aprila 2024. godine u...
Jan
25
2024
Novoizabrane sudije položile su zakletvu pred predsednicom Vrhovnog suda Jasminom Vasović i predsednikom Narodne skupštine dr Vladimirom Orlićem, 25. januara 2024.
Dec
15
2023
Novoizabrane sudije položile su zakletvu pred predsednicom Vrhovnog suda Jasminom Vasović i predsednikom Narodne skupštine dr Vladimirom Orlićem, 15. decembra 2023....

Konkursi
i javne nabavke

Dokumenti u fokusu