Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

9 резултата приказано на страни (од укупно 9 резултата)
 1. Спп1 4/2022 3.19.1.11

  Грађанска материја / Уписници: Спп1 / Бр. предмета: 4/2022 / Датум: 01.11.2022.

  ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ ВЕЗА: П 272/2022 Извод из записника са VI седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 01.11.2022. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за решавање спорног правног питања у предмету Привредног суда у Новом Саду ...

 2. Спп1 1/2022 3.1.2.15.2

  Грађанска материја / Уписници: Спп1 / Бр. предмета: 1/2022 / Датум: 11.05.2022.

  ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ БЕОГРАД ВЕЗА: П 9936/21 Извод из записника са II седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 11.05.2022. године. О Д Л У К А ОДБИЈА СЕ захтев за решавање спорног правног питања у предмету Привредног суда у Београду ...

 3. Спп1 1/2021 3.9.3.2

  Грађанска материја / Уписници: Спп1 / Бр. предмета: 1/2021 / Датум: 28.02.2022.

  ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ БЕОГРАД ВЕЗА: П 3555/2021 Извод из записника са I седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 28.02.2022. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за решавање спорног правног питања у предмету Привредног суда у Беогр ...

 4. Спп1 3/2020 3.19.1

  Грађанска материја / Уписници: Спп1 / Бр. предмета: 3/2020 / Датум: 13.10.2020.

  ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ ВЕЗА: П 42/2020 Извод из записника са V седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 13.10.2020. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Привредног суда у Панчеву за решавање спорног правног питања у предмету П 42/202 ...

 5. Спп1 4/2020 3.19.3

  Грађанска материја / Уписници: Спп1 / Бр. предмета: 4/2020 / Датум: 13.10.2020.

  ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ ВЕЗА: И. 1809/14, 2221/15, 21/14, 398/14, 722/16, 111/14, 996/15, 3100/13, 2547/9, 1371/12, 3071/13, 3594/13, 163/14, 2289/15, 363/15 Извод из записника са V седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 13.10.2020. ...

 6. Спп1 2/2020 поступак за решавање спорног правног питања; 3.19.1.20

  Грађанска материја / Уписници: Спп1 / Бр. предмета: 2/2020 / Датум: 03.07.2020.

  ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ ВЕЗА: П 283/2019 Извод из записника са IV седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 03.07.2020. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Привредног суда у Панчеву за решавање спорног правног питања у предмету П 283/ ...

 7. Спп1 1/2020 поступак за решавање спорног правног питања; 3.19.1.11; 1.6.6.7

  Грађанска материја / Уписници: Спп1 / Бр. предмета: 1/2020 / Датум: 02.06.2020.

  ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ ВЕЗА: Су – 17 2019-53-3 Извод из записника са III седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 02.06.2020. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Привредног суда у Лесковцу за решавање спорног правног питања. О б р ...

 8. Спп1 1/2019 поступак за решавање СПП; 3.1.2.5.9 уговор у корист трећег; 3.1.2.39 осигурање

  Грађанска материја / Уписници: Спп1 / Бр. предмета: 1/2019 / Датум: 02.07.2019.

  ПРИВРЕДНОМ СУДУ У КРАЉЕВУ КРАЉЕВО ВЕЗА: П 141/2017 У поступку решавања спорног правног питања по захтеву Привредног суда у Краљеву, на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној 07.06.2019. године, усвојен је следећи: ПРАВНИ СТАВ 1.Запос ...

 9. Спп1 2/2019 поступак за решавање СПП; 3.19.1.10 трошкови поступка

  Грађанска материја / Уписници: Спп1 / Бр. предмета: 2/2019 / Датум: 25.06.2019.

  ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ ВЕЗА: 9 П 1307/2018 Извод из записника са VIII седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 25.06.2019. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Привредног суда у Београду за заузимање правног става по спорном правном ...