Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 40 резултата)
 1. Спп 10/2022 3.19.1.11; 3.5; 3.5.12; 3.19.1.2

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 10/2022 / Датум: 09.05.2023.

  ВИШИ СУД У УЖИЦУ УЖИЦЕ ВЕЗА: Су VIII 137/22 Извод из записника са II седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 09.05.2023. године. О Д Л У К А ОДБИЈА СЕ захтев Вишег суда у Ужицу за решавање спорног правног питања. О б р а з л о ж е њ е ...

 2. Спп 12/2022 3.19.1.11; 3.5; 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 12/2022 / Датум: 09.05.2023.

  ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ СОМБОР ВЕЗА: П1 796/21 Извод из записника са II седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 09.05.2023. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ као недозвољен захтев Основног суда у Сомбору за решавање спорног правног питања ...

 3. Спп 11/2022 1.6; 1.6.6.9; 3.1.2.8.3

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 11/2022 / Датум: 14.02.2023.

  ОСНОВНИ СУД У ЧАЧКУ ВЕЗА: Су VIII 247/22 Извод из записника са I седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 14.02.2023. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ као недозвољен захтев Основног суда у Чачку за покретање поступка решавања спорног пра ...

 4. Спп 4/2021 3.19.1.11

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 4/2021 / Датум: 01.11.2022.

  ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ ВЕЗА: 2Су 17 – 10/21 Извод из записника са VI седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 01.11.2022. године. О Д Л У К А НЕ ПРИХВАТА СЕ предлог за покретање поступка ради заузимања правног става по захтеву Основног с ...

 5. Спп 7/2022 3.19.3.1.4; 3.19.1.11

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 7/2022 / Датум: 01.11.2022.

  ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ ВЕЗА: П 58627/2021 Извод из записника са VI седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 01.11.2022. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Првог основног суда у Београду за решавање спорног правног питања. О б р ...

 6. Спп 9/2022 3.19.1.11; 3.5; 3.5.12

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 9/2022 / Датум: 01.11.2022.

  ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ ВЕЗА: П1 575/19 Извод из записника са VI седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 01.11.2022. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Основног суда у Сомбору за решавање спорног правног питања у предмету П1 575/19. ...

 7. Спп 4/2022 3.19.1.11; 3.19.1.6

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 4/2022 / Датум: 04.10.2022.

  ОСНОВНИ СУД У ВРАЊУ ВЕЗА: П 1728/2019 Извод из записника са V седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 04.10.2022. године. О Д Л У К А ОДБИЈА СЕ захтев Основног суда у Врању за решавање спорног правног питања у погледу уредности пуномоћ ...

 8. Спп 6/2022 3.19.1.11; 3.19.1.2; 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 6/2022 / Датум: 04.10.2022.

  ОСНОВНИ СУД У ВРБАСУ ВЕЗА: П1 261/2022 Извод из записника са V седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 04.10.2022. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Основног суда у Врбасу за решавање спорног правног питања. О б р а з л о ж е њ е ...

 9. Спп 2/2022 3.19.1.; 3.19.1.26.4

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 2/2022 / Датум: 11.05.2022.

  ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ БЕОГРАД ВЕЗА: П 13594/20 Извод из записника са II седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 11.05.2022. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Трећег основног суда у Београду за решавање спорног правног питањ ...

 10. Спп 1/2022 3.19.2.2.5.2

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 1/2022 / Датум: 28.02.2022.

    ОСНОВНИ СУД У КУРШУМЛИЈИ КУРШУМЛИЈА ВЕЗА: Су бр. I-I-1/2022, Р1 205/2021 Извод из записника са I седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 28.02.2022. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Основног суда у Куршумлији за решавање спорно ...

Pages