Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 787 резултата)
 1. Р4 р 21/2023 1.6.6.2; 1.6.6.4

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 21/2023 / Датум: 20.06.2023.

  Врховни суд, судија Гордана Комненић, одређена годишњим распоредом послова на основу одредбе члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року (''Службени гласник РС'' бр. 40/15), у поступку по приговору предлагача АА и ...

 2. Rž1 g 5/2023 1.6.6.4; дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 5/2023 / Датум: 22.05.2023.

  Врховни суд, судија Марина Милановић, у предмету предлагача АА из..., одлучујући о жалби предлагача због недоношења одлуке по приговору ради убрзања поступка од 16.01.2023. године, донео је без испитног поступка, дана 22.05.2023. године Р Е Ш Е Њ Е УСВАЈА ...

 3. Рж1 гп 3/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 3/2023 / Датум: 10.05.2023.

  Врховни касациони суд, и то судија Татјана Матковић Стефановић, у предмету предлагача АА ПР, СТР „Ал-Фи“, чији је пуномоћник Станоје Филиповић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној на решење Привредног апелационог суда Р4 П 1/23 од 24.0 ...

 4. Р4 р 20/2023 1.6.6.2

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 20/2023 / Датум: 03.05.2023.

  Врховни касациони суд, судија Владислава Милићевић, одређена Годишњим распоредом послова у суду у смислу члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Горан Стаменић, адвокат из..., о ...

 5. Р4 г 3/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 3/2023 / Датум: 28.04.2023.

  Врховни касациони суд, судија Владислава Милићевић, одређена Годишњим распоредом послова у суду у смислу члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Драгош Петрашиновић адвокат из.. ...

 6. Рж1 гп 2/2023 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 2/2023 / Датум: 26.04.2023.

  Врховни касациони суд, и то судија Татјана Матковић Стефановић, председник већа, у предмету предлагача АА ПР... „ББ“..., чији је пуномоћник Драган Јовановић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Привредног апелационог суда ...

 7. Р4 г 5/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 5/2023 / Датум: 21.04.2023.

  Врховни касациони суд, и то судија Весна Субић, одређена годишњим распоредом послова, у смислу одредбе члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“ бр. 40/15), у поступку заштите права на суђење у разумном року ...

 8. Р4 р 16/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 16/2023 / Датум: 21.04.2023.

  Врховни касациони суд, судија Владислава Милићевић, одређена Годишњим распоредом послова у суду у смислу члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Горан Стаменић адвокат из..., од ...

 9. Рж1 у 151/2022 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 151/2022 / Датум: 20.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу и то судија Весна Субић, председник већа, судија Јелена Ивановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у предмету предлагача INVESTMENT ENGINEERING DOO BEOGRAD из Београда, Далматинска бр.51, чији је законски заступник директор Мари ...

 10. Р4 р 15/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 15/2023 / Датум: 10.04.2023.

  Врховни касациони суд, и то судија Весна Субић, у предмету предлагача АА из..., коју заступа пуномоћник Миодраг Шинжар, адвокат из..., одлучујући о приговору предлагача за убрзање поступка у предмету Врховног касационог суда Рев2 647/2022, након спроведен ...

Pages