Обавештења

Годишње саветовање судија Републике Србије „Судијски дани - 2024” одржаће се од 23. до 25. маја 2024. године у Врњачкој Бањи, у организацији Врховног суда.

Министарство правде огласило је 10. новембра 2022. године јавни конкурс за попуњавање радних места судијских и тужилачких приправника.

Конференција „Примена Европске конвенције за заштиту људских права - искуства и изазови судова Централне и Југоисточне Европе“ биће одржана 15. и 16. септембра 2022. године у Београду.

Председница Врховног касационог суда Јасмина Васовић донела је 27. априла 2021. године, Наредбу о престанку важења Упутства о раду судија и запослених у Врховном касационом суду док траје опасност за ширење корона вируса (COVID-19).

Правила понашања запослених и странака приликом уласка и боравка у службеном објекту судова у Немањиној 9 (Врховни касациони суд, Управни суд, Привредни апелациони суд и Апелациони суд у Београду)

Инструкција за рад судова у склопу примене мера превенције ширења вируса SARS-COV-2

Обавештавамo вас да контакт са управом Врховног касационог суда можете остварити путем електронске адресе:

uprava@vk.sud.rs

Захваљујемо на разумевању.

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања у Републици Србији од 15. марта 2020. године, в.ф. председника Врховног касационог суда Драгомир Милојевић донео је Упутство о раду Врховног касационог суда са странкама за време ванредног стања.

Годишње саветовање судија Републике Србије „Судијски дани - 2019” одржаће се од 10. до 12. октобра 2019. године у Врњачкој Бањи.

Комисија за доделу награда и признања Врховног касационог суда објављује Позив за подношење предлога за награду за иновацију у управљању предметима или у управљању судом.

Pages