Запослени

У 2024. години запослени у Врховном суду, учествовали су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Обуке

- Вебинар за наручиоце на тему „Објављивање података о уговорима на Порталу јавних набавки“ у организацији Канцеларије за јавне набавке, у сарадњи са Националном алијансом за локални економски развој – НАЛЕД, одржан у Београду 13. фебруара 2024. године;

- Вебинар „Развој вештине приповедања“, у организацији Националне академије за јавну управу, одржан 23. фебруара 2024. године;

- Обука „Лица за заштиту података о личности у органима власти“ у организацији Канцеларије за информационе технологије и електронску управу и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, а у сарадњи са Националном академијом за јавну управу, одржана у Београду у периоду од 8. до 27. фебруара 2024. године;

- Вебинар „Измене Закона о јавним набавкама и евидентирање података о уговорима на Порталу јавних набавки за наручиоце за које набавке спороводе тела за централизоване јавне набавке“, у организацији НАЛЕД-а, у сарадњи са Канцеларијом за јавне набавке, одржан у Београду 12. марта 2024. године;

-Обука „Рад са извештајима у оквиру централног информационог система за обрачун зарада-ИСКРА“, у организацији Националне академије за јавну управу, одржанa у Београду 19. марта  2024. године;

-Обука „Како да будемо креативни?“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду  21. марта 2024. године.

Семинари

- Семинар „Измене и допуне Закона о јавним набавкама“ у организацији Семинара Србије, одржан у Београду 20. фебруара 2024. године.